info @ arianashargh.com        051 38684107

دوره های آموزشی و تخصصی

شرکت طراحی مهندسی آریانا شرق با پشتوانه دانش فنی کارکنان و موسسین خود و با همکاری موسسه علوم بانکی واحد مشهد و همچنین سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های کامپیوتر ، اینترنت ، تجارت الکترونیک و دوره های تخصصی دیگر بنا به نیاز سازمان ها و اشخاص می نماید.

لازم به ذکر است در پایان دوره مدرک معتبر به شرکت کنندگان داده خواهد شد.